దేహం పాతది – మనసు మలినమైనది|Deham Paathadi – Manasu Malinamainadi

దేహం పాతది – మనసు మలినమైనదిజీవం పాపిది – మార్గం తెలియనిది (2)సర్వోన్నతుడా నిత్య నూతనుడానిత్య జీవనం కలిగించుమయ్యామరియా కన్న తనయా         ||దేహం||

దాహంతో నువ్వు నీళ్ళను అడిగితే ఇవ్వకపోయానేఆకలిగొని నువ్వు రొట్టెను అడిగితే పెట్టకపోయానేతల దాచుకునే ఆశ్రయమడిగితే పో అని అన్నానేమానము కాచగ వస్త్రమునడిగితే లేదని అన్నానే       ||సర్వోన్నతుడా||

తెలిసీ తెలియక చేసిన తప్పులు ఉన్నవి మన్నించుతండ్రివి నీవే నా చేయిని నువ్వు పట్టి నడిపించువీడగ లేని సంసారమనే బంధం విడిపించునీపై మనసు నిలిచే విధమును నువ్వే నేర్పించు        ||సర్వోన్నతుడా||

Deham Paathadi – Manasu MalinamainadiJeevam Paapidi – Maargam Theliyanidi (2)Sarvonnathudaa Nithya NoothanudaaNithya Jeevanam KaliginchumayyaaMariyaa Kanna Thanayaa       ||Deham||

Daahamtho Nuvvu Neellanu Adigithe IvvakapoyaaneAakaligoni Nuvvu Rottenu Adigithe PettakapoyaaneThala Daachukune Aashrayamadigithe Po Ani AnnaaneMaanamu Kaachaga VasthramunadigitheLedani Annaane                       ||Sarvonnathudaa||

Thelisi Theliyaka Chesina Thappulu Unnavi ManninchuThandrivi Neeve Naa Cheyini Nuvvu Patti NadipinchuVeedaga Leni Samsaaramane Bandham VidipinchuNeepai Manasu Niliche VidhamunuNuvve Nerpinchu                 ||Sarvonnathudaa||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.