Ye Pata Padenu Yesayya | ఏ పాట పాడేను యేసయ్యా

  ఏ పాట పాడేను యేసయ్యా నిపుట్టినరోజు తలఛుకొని
   ఏ మాట పలికేను మెస్సయ్యా నీపుట్టుక కష్టం తెలుసుకొని
  గుండెల ధుఖం నిండిపోగ  గుండె గొంతుక పెనుగులాఢగ   ( ఏ పాట)


1. కన్యమరియా గర్బవతియై ధీనురాలై ధన్యురాలై  (2)
  సంకెల్ల కన్నీల్ల కత్తెరలో లోకరక్షకుని కన్నతల్లియై
  పాడేనఈ జోలపాట క్రిస్మస్ లొఆసిలువపాట  (2)     ( ఏ పాట )


2. పసువులపాకె పాపిస్టిలోకమై గొంగలి దుప్పటి పాపపుముసుగై (2)
  పసువులతొట్టె మోసమైనామనసై ఫొత్తిబట్టలె మరణపాసములై
  పాడేనఈ జోలపాట క్రిస్మస్ లో కల్వరి పాట (2) )     ( ఏ పాట )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.