Tag Archives: bangaram

Bangaram Adagaledu |బంగారం అడుగలేదు

Bangaram Adugaledu Vajraalani AdugaleduHrudayaanni AdigaadayyaaAasthulanu Adugaledu Anthasthulu AdugaleduHrudayaanni Adigaadayyaa ||2||Manushulanu ChesaadayyaaEe Lokaanni Ichchaadayyaa ||2|| Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa…Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa… ||Bangaram|| Paapaanni Tholaginchi Shaapaanni ViricheyaBhoolokam VachchaadayyaaMaanavuni Rakshinchi Paralokamuna CherchaSiluvanu Mosaadayyaa ||2||Kanneetini ThudichaadayyaaSantosham Panchaadayyaa ||2|| ||Naa Yesayyaa|| Rakshananu Andinchi Rakthaanni ChindinchiMokshaanni IchchaadayyaaDhanavanthulanugaa Manalanu CheyaDaaridryamondaadayyaa ||2||Kanneetini ThudichaadayyaaSantosham Panchaadayyaa ||2|| ||Naa Yesayyaa|| బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదుహృదయాన్ని అడిగాడయ్యాఆస్తులను అడుగలేదు అంతస్తులు అడుగలేదుహృదయాన్ని అడిగాడయ్యా ||2||మనుషులను

Read more