Tag Archives: mangalame

Mangalame Yesunaku |మంగళమే యేసునకు

పల్లవి: మంగళమే యేసునకు – మనుజావతారునకు(3) శృంగార ప్రభువునకు క్షేమాధిపతికి మంగళమే 1.పరమపవిత్రునకు – వరదివ్యతేజునకు(3) నిరుపామనందునకు (2)- నిపుణవైద్యునకు – మంగళమే 2.దురిత సంహారునకు – వరసుగుణోద్ధారునకు (3) కరుణా సంపన్నునకు (2) – జ్ఞాన దీప్తునకు మంగళమే 3.రాజులపై పాజునకు – రవి కోటి తేజునకు (3) పూజార్హ పదాబ్జునకు (2) – భువనావన మీకు మంగళమే 4.సత్యప్రవర్తనకు – సద్ధర్మశీలునకు (3) నిత్య స్వయం జీవునకు (2) – నిర్మలాత్మునకు మంగళమే 5.యుక్త స్తోత్రార్హునకు – భక్త రక్షామణికి (3)

Read more